Landart 3.C

Třída 3.C dne 18.9. využila krásných podzimních dnů a vypravila se na prodlouženou vycházku do okolí Polné, přesněji na Březinu a dále do lesa až k Jiříkovým kamenům.

Cestou si děti domluvily práci ve dvojicích nebo ve skupinách a posbíraly si zajímavé přírodniny. Ještě ve třídě před vycházkou se něco málo dozvěděly o formu umění zvanou Landart. Směle se proto vypravily ven si tuto techniku vyzkoušet. Našly si pohodlné místo a dle své volby poskládaly svůj zajímavý přírodní námět.

Dále děti vystoupaly až k Jiříkovým kamenům, kde mnohé z nich ještě nikdy nebyly. Cestou lze spatřit pěkný výhled na Polnou.

Eva Havelková 


Zobrazení: Alba | Podle data

Landart 3.C


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví