Masopust nebo karneval?

Obojí bylo aktuální před krátkou dobou. Masopust je označení období mezi Vánocemi a Velikonocemi, kdy se odehrávaly plesy, zábavy a svatby. Pak přišlo 40-ti denní období postu. Hlavní oslavy probíhaly v posledních třech dnech masopustu. K nim patřily i průvody maškar. Zábavu v maskách nazýváme také karneval. A proč karneval? Původ hledejme v italštině -  carne levare – maso pryč, tedy zase masopust. A jak jsme si tuto tradici připomněli ve škole. V pátek mnozí žáci dorazili v nápaditých maskách, jak uvidíte ve fotogalerii. A „nejzamaskovanější“ třída? Tou byla 9. A a 9. C.

E. Kratochvílová


Zobrazení: Alba | Podle data

Masopust nebo karneval?


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví