Medová snídaně

Děti 2. ročníků se zúčastnily přednášky pod názvem Medová snídaně. Pan lektor dětem objasnil význam včel pro přírodu i život člověka. Představil jim reálné pracovní nástroje a ilustrace včelařských postupů při péči o včelstvo a získávání medu. Přednáška byla hrazena z prostředků Ministerstva zemědělství. Během přednášky děti ochutnaly chléb s máslem a medem. Děti si „sladkou“ přednášku moc užily.


Zobrazení: Alba | Podle data

Medová snídaně 2. třídy


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví