Mimořádný úspěch naší žákyně

Žáci naší školy se pravidelně umisťují na předních místech okresních, krajských i národních kol různých soutěží. V minulých dnech dosáhla vynikajícího výsledku Anežka Lexová, která se probojovala do celostátního finále soutěže mladých chemiků.

Soutěž „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ probíhala od září a skládala se z testování teoretických znalostí a praktické zkoušky laboratorních dovedností. Celkem se klání zúčastnilo 7 000 žáků devátých tříd ze 195 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 22. března 2023 v pardubickém ABC klubu. V kategorii jednotlivců zvítězila Anežka Lexová.

 „První místo je pro mě obrovským překvapením, vůbec jsem s ním nepočítala. Ráda bych proto poděkovala paní učitelce Martině Nečadové, která mě na soutěž skvěle připravila, hlavně na její praktickou část, kde jsem si nebyla moc jistá. Kromě chemie mě baví i fyzika a dějepis, takže ještě nevím, čemu se jednou budu věnovat. Momentálně mě čekají přijímačky na jihlavské gymnázium,“ prozradila nejlepší mladá chemička.

Vedení školy děkuje Anežce Lexové za vzornou reprezentaci školy a paní učitelce Nečadové za pomoc a přípravu žákyně. Oběma přejeme hodně dalších úspěchů.

 

M. Pospíšilová


Zobrazení: Alba | Podle data

Mimořádný úspěch naší žákyně


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví