Návštěva Husovy knihovny - 3. třídy

Žáci 3. ročníku navštívili Husovu knihovnu. Zajímavým a poutavým vyprávěním se dověděli o historii knihovny, práci knihovnic a nové knize ,,Jirka a indiáni“ od spisovatele Pavla Čecha. Za 3. ročníky Marie Štohanzlová


Zobrazení: Alba | Podle data

Husova knihovna 3. třídy


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví