Návštěva polenské knihovny

Jsme rádi, když naši žáci čtou. Knihy si mohou půjčovat ve školní knihovně, ale daleko větší výběr samozřejmě nabídne Husova knihovna. 

Protože do 6. tříd přibyli noví žáci z okolních obcí, využili jsme hodinu literatury k návštěvě knihovny. Prohlédli jsme si její prostory, ale především nám paní knihovnice představily řadu současných autorů pro děti a mládež a jejich díla. Nakonec si děti i zasoutěžily a dokázaly tak, že pozorně poslouchaly nebo že mnohé knihy a jejich autory znají z vlastní četby.

J. Kalábková


Zobrazení: Alba | Podle data

Návštěva polenské knihovny


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví