Návštěva polenského kostela

Závěrem školního roku se žáci 7. roč. vydali na prohlídku polenské národní kulturní památky. Dozvěděli se řadu zajímavých informací, např., že v kostele se nacházejí nejstarší varhany v České republice a Česká televize zde plánuje natáčení jednoho z adventních koncertů.

J. Říhová


Zobrazení: Alba | Podle data

Návštěva polenského kostela


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví