Návštěva Staré školy

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 navštívili žáci 6. ročníku Starou školu.

Při velmi zajímavém výkladu mohly děti obdivovat vycpanou želvu nebo krokodýla. Dozvěděly se, k čemu sloužilo telurium nebo nouzovky. Prohlédly si starou školní třídu a pomůcky, které používali žáci nebo učitelé. Paní průvodkyně zodpovídala zajímavé dotazy, např. kam chodil pan učitel na WC, jak se mohly děti do tak malých lavic vejít…

Pavlína Polanská

Přidáno 2. 11. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví