Návštěva ve firmě Bosch

Návštěva ve firmě Bosch

Čas k výběru oboru příštího studia se deváťákům pomalu, ale jistě krátí. Proto někteří z nich, především chlapci s větším zájmem o techniku, přijali nabídku na návštěvu školícího centra firmy Bosch. Dozvěděli se něco o historii firmy a změnách, které ji v nejbližší době čekají, prohlédli si dvě z dílen, vyzkoušeli si práci s pájkou a soutěžili v uplatnění znalostí, které získali nejen během exkurze, ale i v hodinách fyziky. Ti nejšikovnější pak byli odměněni malou cenou. Nejcennější pro všechny však určitě bylo poznání, že studium učňovských i maturitních oborů, které firma Bosch zastřešuje, má v našem okrese budoucnost. Foto zde.

J. Kalábková

Přidáno 13. 12. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví