Obhajoby projektů

V úterý 26. března se v útulném prostředí učebny přírodopisu sešlo 16 prezentujících žáků, aby obhájili své projekty. Většina projektů byla jako každoročně chovatelských,  některé botanické,  zpestřením byl projekt věnovaný józe.  Žáci prokázali nejen odborné znalosti, ale i komunikační dovednosti a svůj zájem o obor. Porota ohodnotila obhajoby velmi kladně, ocenila zejména praktické vědomosti a výzkumný charakter projektů. Výsledky obhajob budou zveřejněny na Dni Země v sobotu 20. dubna.

M. Nečadová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Obhajoby projektů


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví