Obhajoby projektů Klubu pampeliška

V pondělí 27. března jsme se sešli na místní přehlídce Klubu Pampeliška. V průběhu školního roku si žáci vytvořili projekt podle svého zájmu a ten pak obhajovali před komisí.  V letošním roce porota hodnotila sedm projektů, převažovalo chovatelství – psů, králíků, rybiček, ale i chameleona. Porota posuzovala nejen znalosti žáků z daného oboru, které byli u některých mimořádné, ale i zpracování projektu, ústní projev a schopnost reagovat na zvídavé otázky.

Nejlepší projekty budou žáci prezentovat v rámci odpoledního programu Dne Země v sobotu 22. dubna.

PK přírodních věd


Zobrazení: Alba | Podle data

Obhajoby projektů Klubu pampeliška


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví