Ocenění žáků

Ocenění úspěšných reprezentantů školy
Závěr školního roku je příležitostí k bilancování a oslavám. Ve školní jídelně se sešli žáci, kteří se zúčastnili nejrůznějších olympiád a soutěží a obsadili v okresních nebo dokonce i dalších kolech přední místa. Za vzornou reprezentaci naší školy se dostalo sladké odměny i členům pěveckého sboru a redakční rady Školního poslíčka a tvůrcům školní televize.


Zobrazení: Alba | Podle data

Ocenění žáků


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví