Odpoledne s pohádkou

Již tradičně se ve čtvrtek 21. 3. 2024 uskutečnila akce Odpoledne s pohádkou. A jako obvykle měla velký úspěch. Žáci 2. stupně si pro mladší kamarády připravili rozličná stanoviště. Soutěžilo se u Avatarů, kopalo na branku na sportovním stanovišti, děti se mohly bát u draka, čarovat s Harry Potterem, nechat si namalovat obličej od Chimpunků, navštívit zoo…

Starší spolužáci se zapojili s velkým nadšením a mladší spolužáci byli určitě velmi spokojeni. Všem patří velký dík za přípravu i za účast.

P. Polanská


Zobrazení: Alba | Podle data

Odpoledne s pohádkou


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví