Organizace výuky poslední školní týden

24.6.                  Poslední den výuky podle rozvrhu

25.6.                  1. stupeň úklid, odevzdávání učebnic

                          2. stupeň - sportovní dny

                          Konec vyučování a odchod na oběd:

                          1. - 2. třídy po 4. vyučovací hodině

                          3. - 5. třídy, SP  po 5. vyučovací hodině

                          6. - 9. třídy 13:15

                

26.6.                  1. stupeň úklid, odevzdávání učebnic

                          2. stupeň - sportovní dny

                          Konec vyučování a odchod na oběd:

                          1. - 2. třídy po 4. vyučovací hodině

                          3. - 5. třídy, SP  po 5. vyučovací hodině

                          6. - 9. třídy 12:45

27.6.                  1. stupeň vycházky po okolí Polné a plánované výlety

                          2. stupeň úklid tříd

                          Konec vyučování a odchod na oběd:

                          1.- 2. třídy 11:25

                          3. třídy 11:55

                          4. třídy 12:05

                          5. třídy 12:15

                          6. - 7. třídy 12:25

                          8. - 9. třídy 12:40

28.6.                  1.- 8. ročník Předání vysvědčení ve třídách

                          konec výuky v 8 : 35 

                          9. ročník slavnostní předání vysvědčení v Kunštátském sále

                          9.B   7:45

                          9.A   8:45

                          9.C   9:45

                          výdej balíčků na oběd 8:00 - 10:00

 

Přidáno 19. 6. 2024, autor: René Pohanka

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví