Policie do škol - 7. třídy

Preventivní program – šikana

Besedou o šikaně určenou pro žáky 7. ročníku navázal představitel Policie ČR na sérii preventivních programů. Interaktivní a poutavou formou vyprávěl o projevech šikany, typech agresorů i obětí šikany nebo o způsobu, jak se při zjištění šikany ve svém okolí chovat. Samostatnou kapitolu na závěr tvořily informace o kyberšikaně. Důležité informace přednášející prokládal zajímavými příklady a příběhy, které se skutečně staly.

D. Bruknarová


Zobrazení: Alba | Podle data

Policie do škol - 7. třídy


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví