Policie ve škole

Na začátek března jsme pro žáky některých ročníků připravili v rámci preventivních programů besedy s Policií ČR.

Celá série začala ve 3. třídách, kde školený policista vyprávěl dětem o bezpečném chování.  Nastínil situace, ve kterých mají být děti opatrné, kdy si dávat pozor, čeho se mají vyvarovat. Riziko totiž může číhat všude -  doma u počítače, při setkání s cizími lidmi, či třeba v dopravě.

Následovaly besedy na téma šikana určené pro žáky 7. ročníku. Při nich si žáci prostřednictvím prezentace i videonahrávek přiblížili, co je to šikana, jaké jsou její druhy, jak rozpoznat oběť nebo pachatele šikany, jak pomoci, a úplně nejlépe, jak se šikany vyvarovat.

Řadu besed ukončily programy věnované žákům 6. ročníku a zaměřené na bezpečné chování ve virtuálním světě. Jejich cílem bylo nejen připomenout, jak správně využívat sociální sítě a jak předejít rizikovému chování, ale také nastínit různé druhy zneužití kyberprostoru, jako např. happy slapping, kybergrooming nebo sexting.

D. Bruknarová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Policie ve škole

březen 2023


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví