Pracovní činnosti v 7. ročníku

Při pracovních činnostech se žáci seznámí nejen s teorií, ale často si mohou i prakticky vyzkoušet probíranou látku. Jak je na fotografiích vidět, mohou si vychutnat i estetické a využitelné aspekty své činnosti.


Zobrazení: Alba | Podle data

Pracovní činnosti v 7. ročníku


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví