Právní vědomí

Právní vědomí

Právní vědomí je sice náplní učiva občanské výchovy, ale nikdy neškodí doplnit teorii praxí nebo přednáškou odborníka. Do 9. tříd tedy zavítal pan Křoustek, který s naší školou již léta spolupracuje a pomáhá nám přiblížit žákům práci policie a Bílého kruhu bezpečí. Jako vždy zaujal především spoustou konkrétních příkladů a vtipným pojetím, takže nepochybujeme o tom, že jeho rady a doporučení se do paměti žáků zapíší, aby je v případě potřeby mohli využít (i když jim držíme palce, aby se do mnohé situaci raději nikdy nedostali). Foto zde.

J. Kalábková

Přidáno 21. 11. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví