Preventivní program Jak být dobrým kamarádem

Preventivní program Jak být dobrým kamarádem

Třída 3.C si ve čtvrtek 25.1. v dopoledních hodinách užila program orientovaný na třídní klima a kamarádské vztahy mezi sebou. Program vedla lektorka od www.etickedilny.cz.

Dětem byla připomenuta pravidla komunikace ve skupině, která byla po celou dobu vyžadována a dodržována. Beseda byla vedena v komunitním kruhu. Děti plnily různé úkoly a šifry, při kterých byla důležitá spolupráce. Třída zhlédla krátká motivační videa a nechyběly ani závodivé nebo kontaktní hry, kdy se děti ochotně zapojovaly. Každá hra nebo činnost měla následně poučný závěr důležitý pro třídní vztahy.

Za 3.C Eva Havelková

Přidáno 30. 1. 2024, autor: René Pohanka

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví