Preventivní program s Policií ČR.

V pátek dne 22. 9. se žáci 3. ročníku zúčastnili besedy „Bezpečné chování“, kterou vedl nadpraporčík Lukáš Vondra. S žáky hovořil o bezpečném chování nejen na cestě do školy i ze školy, ale také jak se správně a bezpečně chovat při hře venku, jízdě na kole, při setkání s cizím člověkem, když jsou sami doma a jak se bezpečně chovat u počítače/mobilu. Žáci si také zopakovali telefonní čísla jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.

Závěr besedy byl věnovaný dotazům, kterých nebylo málo😊.

 

Jana Březinová


Zobrazení: Alba | Podle data

Policie do škol - 3. třídy


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví