Příprava pokrmů v 5.C

První březnový den jsme v 5. C zahájili přípravou pokrmů. Děti si vyrobily obrázky z potravin – letní palmu, skřítka v peřině, květinu a příšeru. Práce byly moc zdařilé. Poté si připravily obložené chlebíčky. Nakonec si na všech svých výtvorech společně pochutnaly.

Alena Hortová


Zobrazení: Alba | Podle data

Příprava pokrmů 5.C


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví