Program k výuce NJ

Druhý cizí jazyk zatím stále zůstává od sedmého ročníku povinně volitelným předmětem. Na naší škole mají šesťáci na výběr německý, ruský a francouzský jazyk. Abychom jim rozhodování trochu usnadnili a zároveň trochu přiblížili němčinu, která je v našem kraji v mnoha firmách „domácím“ jazykem, zprostředkovala jim hravou formou seznámení s tímto jazykem organizace Tandem. Ukázalo se, že ačkoli němčinu se nikdo zatím neučil, po jedné hodině dokážou ledacos říct. Němčina má totiž v mnoho společného nejen s angličtinou, kterou se již několik let učí, ale i s češtinou, protože řadu germanismů vlastně běžně používají.

J. Kalábková


Zobrazení: Alba | Podle data

Program k výuce NJ


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví