Projekt Les - 2. ročníky

Ve třídách 2. A a 2. B jsme připravily pro děti projekt LES.

Děti se seznámily s tímto ekosystémem - význam, ohrožení a ochrana. Vytvořili jsme společný plakát na toto téma.

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých celý den pracovali a soutěžili.

Vyhledávali jsme také potřebné informace i v encyklopediích, které zaznamenávaly do hrací karty. Naučili jsme se píseň o lese, vymýšleli jsme básně…

Celý den jsme si užili a už se těšíme na další projektový den.

 

 

                                                                                                                                           L. Staníková, J. Dvořáková

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Projekt Les - 1. stupeň


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví