Projekty nás baví - školní družina

Žáci 1. tříd navštěvující školní družinu se v letošním školním roce zapojili do realizace několika projektů (Cesta do Turnova, Myšky, Vánoční strom, Rukavicové království) a další nás ještě čekají v jarních měsících.

 Rozmanitými metodami a formami práce  se žáci seznamují s novými poznatky z různých oblastí běžného života, přírody...... Hra je zde ten nejdůležitější prvek, který vede k naplnění všech cílů a požadavků zájmovosti, zajímavosti  a atraktivnosti. Činnosti se volí tak, aby každý prvňáček mohl být přiměřeně úspěšný. PROJEKTY nás prostě baví ….

Alena Vlachová, Eva Vaňková


Zobrazení: Alba | Podle data

Projekty nás baví - ŠD


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví