Provoz školní družiny prodloužen!

Na základě přání některých rodičů v naší anketě prodlužujeme provoz školní družiny.

Ranní provoz: 6:00 - 7:35

Odpolední provoz: 11:25 - 16:00

Struktura výchovně vzdělávací činnosti:

Ranní školní družina

Realizují se především klidové hry, relaxační techniky, odpočinek na koberci a v relaxačních zónách, sledování dokumentů a web kamer na PC, výtvarné a pracovní činnosti, tanec, základní gymnastická cvičení, hry s míčem a další pohybové aktivity v rámci třídy.

Odpolední družina 

11:25 – 12:00 - hygienické činnosti, oběd

12:00 – 12:45 - odpočinkové činnosti, relaxační činnosti sloužící k regeneraci sil (hračky, stavebnice, deskové hry, hrací centra – kuchyňka, domeček pro panenky, statek, autodráha….), mohou být i ve svižnějším tempu (tanec, divadelní představení, gymnastika, švihadla, balanční misky……)

12:45 – 14:00 - komunitní kruh (poslech čteného textu, videa, pozorování WEB kamer, rétorika, diskuse, udělení bodů do projektových her, oslava narozenin, význam jména – svátek……); zájmové činnosti (aktivity výtvarné, hudební, sportovní, turistické, přírodovědné, dramatické aj.); hry, soutěže a získávání nových informací z oblasti společenskovědní v rámci realizace projektů

14,00 - 14,20 hodin - hygienické činnosti, svačina

14,20 –16,00 hodin - činnosti dle zájmu žáků – aktivity z oblasti TV, VV, PČ, HV, PŘ atd. Klidové hry, stolní hry, PC výukové programy, možnost vypracování DÚ pro starší žáky, četba.…. Spojování oddělení a postupný odchod domů.

Poplatek za školní družinu činí 150 Kč / měsíc, úplata bude stržena z elektronické peněženky jako celá částka během září. 

Vzhledem ke kapacitě školní družiny je možné, že nebudeme schopni přijmout všechny přihlášené žáky. 

Kontakty na naše vychovatelky naleznete ZDE.

Pravidla školní družiny jsou k dispozici ve vnitřním řádu školní družiny ZDE.

Přihlášky do školní družiny dostanou žáci ve škole první školní den, popř. jsou k dispozici ZDE

Přidáno 2. 9. 2023, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví