První pomoc do škol

V Kraji Vysočina probíhá každý rok projekt, jehož cílem je seznámit děti se zásadami první pomoci. V naší škole se tohoto kurzu účastní žáci 8. tříd. Žáci projdou postup při volání na záchrannou službu, seznámí se se zásadami poskytování první pomoci, dozví se mnoho zajímavých a potřebných dovedností, prohlédnou si vybavení záchranného vozidla. Dostatečný prostor je věnován praktickému nácviku. Vždyť každý z nás se může dostat do situace, kdy bude záležet jen na něm, zda dokáže pomoci jinému člověku.

M. Pospíšilová
 


Zobrazení: Alba | Podle data

První pomoc do škol


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví