Recyklace elektroodpadu

Recyklace elektroodpadu

Žáci šestých až sedmých tříd navštívili koncem října jediný recyklační závod elektroodpadu ve střední Evropě Enviropol v Jihlavě a sousední dotřiďovací linku na plasty a papír ASMJ. Žáci se seznámili s procesem recyklace elektroodpadu a jeho rozebrání až na základní suroviny, které se opět použijí ve výrobě. Na dotřiďovací lince plastů a papíru viděli, co se dál děje s odpadem ze žlutých a modrých kontejnerů i co všechno se dá opět z tohoto odpadu vyrobit. Poznali také náročné pracovní prostředí v těchto provozech. Podívejte se do fotogalerie zde.

Naše škola je dlouhodobě zapojena v projektu Recyklohraní a díky finančnímu příspěvku firmy Asekol, která se zabývá sběrem a recyklací elektroodpadu, měli žáci dopravu na tuto exkurzi zdarma.

 Martin Lexa

Přidáno 2. 11. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví