Rozloučení s 9. ročníky

Ve čtvrtek 27. června jsme se jako každoročně v tělocvičně rozloučili s odcházejícími devátými třídami. Zazněly zde písně od mladších spolužáků, mluvené slovo, ale hlavně závěrečné písně 9. ročníku, na nichž žáci pracovali s vyučujícími hudební výchovy. Na závěr zazněla tradiční společná píseň „Goodbye ti dávám“, žáci přidali ještě jednu taneční choreografii a rozloučili se poslední „Mašinkou“ s přítomnými žáky.

Přejeme našim absolventům krásné prázdniny a dobrý start na jejich další cestě.

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Rozloučení s 9. ročníky


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví