Sázení stromků

V rámci pracovních činností v 7. třídách jsme prováděli praxi na polesí Březina, kterou nám umožnilo Lesní družstvo v Polné. Zde se nám věnovali manželé Prokešovi, kteří zajistili materiál, místo a pomůcky. Žáci si mohli krátce vyzkoušet zákonitosti a potřeby této činnosti, což podpoří již dříve získané informace v předmětech Přírodověda a Pracovní činnosti zde na naší základní škole.

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Sázení stromků


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví