Šesté třídy v Brně

Poslední říjnový den se žáci šestých ročníků vydali na cestu do Brna. Zde navštívili botanickou zahradu. Prošli jednotlivé skleníky a vyslechli zajímavý výklad o rostlinách, které člověk využívá a často ani neví, kde rostou a jak vypadají. Dalším bodem programu bylo planetárium. Program Vesmír ve 3D formátu byl velmi zajímavý a působivý, hlavně iluze pohybu mezi vesmírnými objekty.

E. Kratochvílová


Zobrazení: Alba | Podle data

Šesté třídy v Brně


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví