Školní výlet 3.C a 4.B

Obě třídy vyrazily do Zruče nad Sázavou. Nejprve jsme se zastavili v parku u místního zámku, kde si děti pořídily pár fotek a zájemci vystoupali na věž, odkud si prohlédli okolí a užili si výhled.

Pokračovali jsme na kuličkovou dráhu.

Hlavním programem našeho výletu byl Vodní svět v Hulici, kde jsme zhlédli úvodní film a komentované krmení raků. Tato expozice je rozdělena na venkovní a vnitřní část. Vnitřní část je zpracována jako interaktivní výstava, kde se dozvíte spoustu zajímavostí o vodě a živočiších v ní. Venkovní část nabízí další pokusy s vodou. Nad domem je i jezírko s kapry a různými druhy leknínů. Je možné si projít i naučnou stezku. Děti si odsud odvezly krásné zážitky, tip na výlet s rodinami a krásné suvenýry.


Zobrazení: Alba | Podle data

výlet 3.C a 4.B


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví