Školou chodí Mikuláš

Ano, nejen městem, ale i školou může chodit Mikuláš. V polenské škole byl k vidění již 4. prosince. Nechodil sám, ale v doprovodu dvou andělů a početné skupiny čertů. Pro výstrahu všem, kteří neberou školu vážně, přivedli čerti z pekla hříšníka. Byl živým důkazem, že odbývat školu může dopadnout hodně špatně.

Celá skupina (ve skutečnosti žáci 9. tříd) prošla třídami a podle informací, které získali od třídních učitelů chválili i hrozili.

Na bytosti nebeské i pekelné se můžete podívat ve fotografiích.

E. Kratochvílová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Školou chodí Mikuláš


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví