Slavnostní ocenění žáků

V zářijovém týdnu se čtenáři Polenského zpravodaje mohou seznámit se žáky, kteří naši školu úspěšně reprezentovali v mnoha olympiádách a soutěžích. Také letos obsazovali čelná místa nejen ve sportovních, ale i ve vědomostních soutěžích. Mezi ty nejlepší patří Markéta Lexová z 8. C a Matěj Folta z 9. C.

Všichni reprezentanti spolu s redaktory školního časopisu a s členy pěveckého sboru se v pátek 24. 6. setkali s panem ředitelem ve školní jídelně na slavnostním ocenění, kde na ně čekalo i malé pohoštění.

Těm, kteří naši školu letos opouštějí, přejeme, aby stejně úspěšně pokračovali i na zvolené škole, a u těch mladších doufáme, že naši školu budou reprezentovat i v dalším školním roce.

 

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Slavnostní ocenění žáků


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví