Slet čarodějnic - školní družina

Děti prvních tříd ze školní družiny poslední dubnový den prožily zajímavý let. Na ozdobených březových košťatech dodrželi tradici a dle barevných instrukcí a po překonání  nemalých překážek, malé čarodějnice a čarodějové odletěli na Petrovy kameny na slet čarodějnic. Odměnou všem byla celá krabice velmi chutných perníčků od maminky Terezky Cinkové. 


Zobrazení: Alba | Podle data

Slet čarodějnic - školní družina


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví