Soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině

V pátek 12. 5. se vítězové školního kola soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině zúčastnili krajského kola této soutěže v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Soutěž je určena žákům 7. a 8. ročníků a do krajského kola vždy postupuje vítězný chlapec a vítězná dívka školního kola. Cílem soutěže je probudit zájem u žáků o tyto tradiční obory v našem kraji a odměnit úspěšné řešitele. Obsahem soutěže byl písemný test znalostí týkajících se těchto oborů. Po něm pak na nádvoří Krajského úřadu byla řada stanovišť, kde žáci zkoušeli své praktické dovednosti. Poznávali zde rostliny, semena plodin, ptačí vejce, lesnické nástroje i historické vybavení statku a domácnosti – čili předměty, které pro naše prababičky byly každodenní součástí života, ale dnes se už běžně nepoužívají. Kromě tohoto poznávání zde trénovali i svou zručnost – na čas zašroubovávali šrouby a zkoušeli si i dojit krávu na její maketě. Na simulátoru si také mohli zkusit řídit traktor. Úspěšnost žáků v těchto praktických úkolech pak byla ohodnocena zvláštními odměnami. Pro žáky a jejich doprovod bylo přichystáno i vydatné občerstvení formou švédských stolů.

Ve vlastní znalostní soutěži náš žák Matěj Folta zaujal krásné 3. místo – měl jen o 2 body méně než vítěz soutěže. Tento velký úspěch byl odměněn košem plným uzenin ze Školního statku v Humpolci a nabídkou dvoudenního výletu po zemědělských a lesnických podnicích Vysočiny. Moc blahopřejeme!

M. Lexa


Zobrazení: Alba | Podle data

Zemědělství na Vysočině


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví