Sportovní dny na 2. stupni

Jako každý rok se žáci druhého stupně zúčastnili oblíbené akce Sportovní dny. S radostí si zasoutěžili v házení, ringu a přehazované. Účast byla hojná a akce se všem líbila, protože zasportovat si na konci roku a utužovat dobré vztahy mezi ročníky je velmi prospěšné pro další příjemné soužití ve škole.

Z. Bahounková


Zobrazení: Alba | Podle data

Sportovní dny na 2. stupni


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví