Třídní schůzky / konzultační hodiny

Třídní schůzky se konají začátkem školního roku při změně třídního učitele na jeho pozvání, popř. i jindy dle potřeby. Během školního roku škola organizuje tzv. Informační den, kdy rodiče mohou individuálně navštívit vyučujícího, se kterým chtějí prodiskutovat věci týkající se vzdělávání svých dětí. 

Informační dny ve školním roce 2023/2024

20. 11. 2023 15:30 - 17:30
22. 1. 2024 15:30 - 17:30
25. 3. 2024 15:30 - 17:30
27. 5. 2024 15:30 - 17:30

Mimo tyto dny je možno si individuálně předem domluvit konzultaci s pedagogy školy, popř. se informovat prostřednictvím komunikace v elektronické žákovské knížce nebo školního emailu. 

  • Konzultace s vyučujícími: dle potřeby po předchozí domluvě
  • Konzultační hodiny ředitele školy: úterý 1400 - 1530 po předchozí domluvě
  • Konzultační hodiny výchovného poradce: úterý 1400 - 1530 po předchozí domluvě
  • Konzultační hodiny metodika prevence: úterý 1400 - 1530 po předchozí domluvě
  • Konzultace k volbě povolání: pátek 715 - 745

Přidáno 9. 5. 2022, autor: J4W Admin

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví