Úklid Polné - Čistá Vysočina

Do úklidu našeho města i okolí se jako každý rok zapojili žáci 5. až 9. tříd naší ZŠ. Slunečné počasí nám přálo a pracovní nadšení bylo velké. Děti měly smíšené pocity - jednak měly radost, jak pomohly a vyčistily zanedbaná místa, ale také byly roztrpčené, jak někteří lidé mohou nepotřebné věci jen tak odhodit do lesíka. Snad si to budou pamatovat a budou se chovat lépe.

M. Lexa

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Úklid Polné - Čistá Vysočina


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví