V Anglii po sedmi letech

Žáci sedmého až devátého ročníku měli v letošním roce větší štěstí, než jejich vrstevníci v roce 2020. Těm tehdy Covid 19 znemožnil cestovat a objednaný zájezd se musel stornovat.  Současní žáci se dlouho očekávaného zájezdu dočkali a určitě nelitovali. Únavu z dlouhé cesty autobusem jim vynahradil bohatý, ale zároveň náročný program v Londýně.  A tradiční ubytování v hostitelských rodinách přineslo seznámení s jinou kulturou stravování i bydlení, a také konverzaci v cizím jazyce. Vyjmenovat všechna zhlédnutá a navštívená místa by bylo téměř nemožné, tak jenom namátkou – Big Ben, Tower of London s korunovačními klenoty, Tower Bridge, Buckingham Palace, Leicester Square, Greenwich nebo Hampton Court Palace. Všichni nejvíce ocenili prohlídku Londýna z obřího vyhlídkového kola London  Eye, setkání s voskovými figurínami v muzeu Madame Tussauds a projížďku pověstným double - deckerem.

A do jaké země vyrazí naši žáci v příštím školním roce? To bude překvapení…

D. Bruknarová


Zobrazení: Alba | Podle data

V Anglii po sedmi letech


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví