Vánoční betlém

V rámci výtvarné výchovy jsme se letos pustili do výroby vánočního betlému. Jednotlivé figurky jsme tvořili s přihlédnutím k reálným proporcím lidského těla. Hlavy jsou zhotoveny ze skořápek vlašských ořechů, vlasy z bavlnek, základ postavy z papíru, oděvy pak z různých ústřižků látek zafixovaných tavnou pistolí. Příští rok bychom rádi postupně betlém rozšířili.

Hezké svátky a vše nejlepší v novém roce všem dobrým lidem přejí žáci 6. a 7. třídy.


Zobrazení: Alba | Podle data

Vánoční betlém


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví