Velikonoční den 5.C

Poslední školní den před Velikonocemi jsme ve škole měli Velikonoční bojovku.

Děti z 5.C čekalo 7 stanovišť s úkoly. Vyzkoušely si tak znalosti o velikonočních zvycích, vyrobily masku na obličej, pomocí digitálních technologií vyhledávaly názvy rostlin ve škole, vymýšlely velikonoční básničku a protáhly si tělo běháním do schodů a dalšími pohyb. hrami. 

Všechny splněné úkoly zaznamenávaly do hrací karty. Ve třídě pak proběhlo vyhodnocení nejlepší básničky a promenáda v maskách. Výherce čekala drobná sladká odměna.

Alena Hortová, třídní učitelka 5.C


Zobrazení: Alba | Podle data

Velikonoční den 5.C


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví