Vida!

Poslední únorový den zamířili žáci osmého ročníku do Brna, kde navštívili vědecko-zábavný park VIDA. Kromě 180 interaktivních exponátů věnovaných fyzikálním, chemickým a biologickým zákonitostem si mohli podle svého zájmu vybrat ze tří programů – Srdce na dlani, Mag(net)ická přitažlivost a Světelná laboratoř. V divadle vědy se pak aktivně zúčastnili show s názvem Detonátor. Dozvěděli se, co všechno může být výbušninou a co jejím detonátorem. Podle názorů zúčastněných byla exkurze velmi vydařená. Střípky z ní pak najdete ve fotogalerii.

M. Nečadová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Vida!


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví