Voda a život v ní

V pondělí 3. června navštívili šesťáci Středisko ekologické výchovy Baliny u Velkého Meziříčí. Program Voda a život v ní byl zaměřen na vodu jako nezbytnou součást našeho života. Nejdříve jsme diskutovali o tom, jak působí voda v přírodní krajině s meandrujícími toky, mezemi a remízky a jak působí v lidmi pozměněné krajině s napřímenými toky. Pak jsme se společně pokusili vymodelovat vlastní říční koryto. Nejzajímavější částí programu bylo lovení a určování vodních živočichů z tamní tůňky a okolo tekoucí řeky Balinky. Prvenství patřilo rozhodně plžům – okružákům. Viděli jsme také larvy jepic, motýlic, pijavky, potápníky,… Program jsme zakončili tematicky – prudkým deštěm.

M. Nečadová

 


Zobrazení: Alba | Podle data

Voda a život v ní


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví