Vojenství - projektový den 4.A

V květnu se ve 4.A uskutečnil projektový den pod vedením p.Repaského, který pracoval jako voják z povolání, palubní technik a také působil u záchranné letecké služby Havlíčkův Brod. Dětem se snažil předat veškeré své zkušenosti. Důraz kladl i na fyzickou zdatnost, psychickou odolnost a vědomosti, které během života získal. Děti učil, že věci je dobré řešit vždy s rozvahou a klidem. Předvedl svůj velký koníček – modelářství. Děti zaujal ukázkou ze své sbírky modelů letadel. Dále děti pracovaly ve skupinkách -  hádaly různé hodnosti vojáků, skládaly tematické obrázky a celý den si moc užily.


Zobrazení: Alba | Podle data

Vojenství - projektový den


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví