Volby do Školské rady - zákonní zástupci

Volby do Školské rady proběhnou dne 29. 4. 2024, návrhy kandidátů lze podávat do 10. 4. 2024.
V souladu s ustanovením Školského zákona a s volebním řádem schváleným Radou města Polná vyhlašuji volby do Školské rady naší školy. 
 
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům podílet se na správě školy. Školská rada např. schvaluje školní řád, výroční zprávu o činnosti školy či se např. vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů. Činnost Školské rady je konkrétněji popsána ve Školském zákoně. 
 
Pro následující funkční období (1.5.2024 - 30.4.2027) bude mít Školská rada 6 členů - 2 jmenováni zřizovatelem školy, 2 zvoleni zákonnými zástupci a 2 zvoleni pedagogy školy. 
 
Volby do Školské rady se uskuteční dne 29. 4. 2024 v prostorách školy na adrese Poděbradova 79, Polná od 14:00 - 17:00 hodin. 
 
Výzva k podání návrhů kandidátů
 
Do středy 10. 4. 2024 přijímám návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků školy. Kandidátem za zákonné zástupce nemůže být pedagogický pracovník školy. 
 
Dle volebního řádu se návrhy podávají řediteli školy prostřednictvím komunikace v elektronické žákovské knížce, případně fyzicky v sídle školy. Součástí návrhů musí být jméno, příjmení, věk, povolání a obec trvalého pobytu navrženého kandidáta, uveden musí být též telefonický či emailový kontakt na navrženého kandidáta. V případě, že zákonný zástupce navrhuje jiného kandidáta než sám sebe, musí být přiložen též tímto navrženým kandidátem podepsaný souhlas s kandidaturou. Pokud návrh neobsahuje náležitosti dle předchozích vět, tak se k němu nepřihlíží. Součástí návrhu mohou být i stručně uvedené (max. 500 znaků) další informace o navrženém kandidátovi, které budou zveřejněny společně se seznamem kandidátů. 
 
 
Zbyněk Wasserbauer

Přidáno 3. 4. 2024, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví