Výsledky voleb do Školské rady

V pondělí 29. 4. 2024 proběhly volby do Školské rady naší školy.

Výsledky voleb: 

Volby zákonných zástupců 

Počet voličů: 33

Jméno Počet hlasů Pořadí
Věra Veronika Havlíčková Sutherland 8 4. - 5. 
Bc. Jiří Chvátal 14 2.
Mgr. Stanislava Jeklová 12 3.
MUDr. Zdeňka Marková 19 1. 
Bc. Veronika Švomová 8 4. - 5. 

Členy Školské rady se tedy stávají: MUDr. Zdeňka Marková a Bc. Jiří Chvátal. 

 

Volby pedagogických pracovníků. 

Počet voličů: 12

Jméno Počet hlasů Pořadí
Mgr. Martin Lexa, Ph.D 12 1. - 2.
Mgr. Jana Moravcová 12 1. - 2.

Členy Školské rady se tedy stávají: Mgr. Martin Lexa, Ph.D a Mgr. Jana Moravcová

 

Jmenovaní členové Radou města: 

Martin Bohdálek a Mgr. Petr Klíma 

 

 

Přidáno 30. 4. 2024, autor: Zbyněk Wasserbauer

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví