Výtvarná soutěž - Požární ochrana očima dětí

V týdnu od 6.3. do 10.3. se všechny třídy prvního stupně zúčastnily soutěže POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ. Z prací žáků byly poté vybrány ty nejpovedenější, které jsou nyní vystaveny na školní výstavce. Na přiložených fotografiích se můžete podívat, jak děti tvořily a nakouknout i na výslednou nástěnku. Za pedagogický sbor Iva Musilová a Martina Žáková.


Zobrazení: Alba | Podle data

Výtvarná soutěž - Požární ochrana

březen 2023


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví