VZPoura úrazům

Hned na začátek prosince jsme pro naše deváťáky naplánovali besedu zvanou VZPoura úrazům. Ambasadoři tohoto projektu besedují s mladými lidmi po celé republice a vyprávějí o svém životě, který se jim razantně změnil po nějakém úrazu a nyní se neobejdou bez invalidního vozíku.  Cílem těchto besed je, aby posluchači začali myslet na svůj život, nepřeceňovali své síly, zbytečně neriskovali a chovali se opatrně a zodpovědně. Snad toto vše i naši deváťáci pochopili a uvědomili si, že mnohé nehody můžou dodržováním správného a bezpečného chování minimalizovat, nebo dokonce úplně vyloučit.

D. Bruknarová


Zobrazení: Alba | Podle data

VZPoura úrazům


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví