„ Z pohádky do pohádky“ - celoroční hra ve ŠD

Celoroční hra ve Školní družině ve III., IV., V. oddělení má letos téma „ Z pohádky do pohádky“.

V měsíci říjnu jsme měli na programu Strašidla a bytosti z pohádek a pověstí. Skřítkovi větru jsme vyrobili větrníky přání, s ochranným duchem jsme si prošli stezku odvahy ve sklepení v Pivovaru, z přírodnin jsme vytvořili Hejkaly na ochranu školní zahrady a  vyzkoušeli jsme si, jaké to je , utíkat před Klekánicí. Vyrobili jsme sklenice se zavařenými listy a ozdobili chodbu školy.

Dana Kuníková, Lenka Richterová, Tereza Bahounková


Zobrazení: Alba | Podle data

Z pohádky do pohádky


Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví