Začátek školního roku ve fotografiích

Fotografiemi (zde) se vracíme ke slavnostnímu zahájení školního roku v Zámku a k druhému září. V šestých třídách tento den proběhl „Adaptační den“ s cílem seznámit se s novými žáky i s novým třídním učitelem. I v ostatních třídách na druhém stupni „Den se třídou“ přispěl k upevnění vzájemných vztahů.

Přidáno 18. 9. 2022, autor: Marie Pospíšilová

Projekty a partneři
Kraj Vysočina
Dobudování přírodní zahrady ZŠ Polná
OP JAK
Projekt OP VVV
Národní plán obnovy
Ovoce, zelenina a mléko do škol
Doučování - Národní plán obnovy
Modernizace odborné učebny fyziky v ZŠ Polná
Projekt OP VVV
Projekty EVVO
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Výzva č. 56
Podpora technického vzdělávání
ICT nás baví